*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 
 
ผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน มกราคม 2564 (950 KB.)