*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 
 

บันทึกข้อความ การดำเนิการรายงานผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (824 KB.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (4.08 MB.)