*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (371 KB.)