*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 
รายงาน ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 (355 KB.)