*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
 


งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลบวกค้าง นำโดยนายวิทยา ประสงค์ทรัพย์นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง นางประภัสสร ปุษสะเทวะ ปลัดเทศบาลตำบลบวกค้างและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบวกค้าง ร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านช่างเพี้ยน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในลำน้ำแม่หาดที่ไหลผ่านหมู่ที่ 10 บ้านช่างเพี้ยน เบื้องต้นได้ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเชียงใหม่นำมาใช้ดำเนินการกิจกรรมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2564