*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 (1.91 MB.)