*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
การประชุมประชาคม ถนนเลียบลำน้ำกวง หมู่ที่ 11 บ้านโป่ง ไป หมู่ 10 บ้านช่างเพี้ยน (797 KB.)