เทศบาลตำบลบวกค้าง เปิดรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
 


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (166 KB.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (171 KB.)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง แห่งใหม่) (261 KB.)