*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1/2563 (2.80 MB.)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2/2563 (1.47 MB.)