*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)
 
 


คะแนน LPA


คะแนน LPA 2562 (1.34 MB.)