เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 


แผนป้องกันการทุจริต 2561 - 2564


ปกแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (184 KB.)
สารบัญ (55 KB.)
แผนป้องกันทุจริต (879 KB.)
ประกาศแผน (96 KB.)