*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบวกค้าง
 
 
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบวกค้าง (363 KB.)
โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล (359 KB.)
โครงสร้างกองคลัง (389 KB.)
โครงสร้างกองช่าง (367 KB.)
โครงสร้างกองสาธารณสุข (277 KB.)
โครงสร้างกองการศึกษา (237 KB.)