no image
:
งานเทศบาลตำบลบวกค้าง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang@buakkhang.go.th

ชื่อ: ออกดำเนินการล้างสุสานบ้านร้องก่องข้าว หมู่ที่ 12

27 ก.ย. 2564

รายละเอียด: 27 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกดำเนินการล้างสุสานบ้านร้องก่องข้าว หมู่ที่ 12 เพื่อเป็นการทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวให้สะอาด


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร