no image
:
งานเทศบาลตำบลบวกค้าง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang@buakkhang.go.th

ชื่อ: การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนตำบลบวกค้าง ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือน สิงหาคม

13 ส.ค. 2564

รายละเอียด: วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนตำบลบวกค้าง โดยมี นายนคร ใจจา รองนายกเทศบาลตำบลบวกค้าง นายบุญทา ใจมุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ประธานสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง ทั้ง 3 แห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบวกค้าง กรรมการองค์กรชุมชนตำบลบวกค้าง ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 1 และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบวกค้าง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร