no image
:
งานเทศบาลตำบลบวกค้าง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang@buakkhang.go.th

ชื่อ: มอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบวกค้าง (ออมบุญวัละบาท)

13 ส.ค. 2564

รายละเอียด: 13 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบวกค้าง (ออมบุญวันละบาท) เพื่อสนับสนุน โรงเรียนสาธารณะประโยชน์ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบวกค้าง โรงเรียนวัดป่าตาล โรงเรียนกอสะเลียม และมอบทุนการศึกษาให้กับลูกสมาชิก อีกทั้งยังได้มอบให้ รพ.สต.บ้านป่าตาลและรพ.สต.บ้านกอสะเลียม เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าอาหารและน้ำดื่ม ในการให้บริการวัคซีนเชิงรุก สำหรับผู้สูงอายุและผู้ติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร