no image
:
งานเทศบาลตำบลบวกค้าง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang@buakkhang.go.th
 
 
เทศบาลตำบลบวกค้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง หมู่ที่ 8 บ้านกอสะเลียม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-446548 / โทรสาร (FAX) : 053-446550
E-mail : buakkhang@buakkhang.go.th
Website : www.buakkhang.go.th 
Socail Network : Faceboook : เทศบาล ตำบลบวกค้าง ประชาสัมพันธ์

 

แผนที่เทศบาลตำบลบวกค้าง