ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.053-446548 โทรสาร 053-446550 กองการศึกษาเทศบาลตำบลบวกค้าง 053-446737 วิสัยทัศน์ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน"
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรี
นายสมสิทธิ์ คำยอญ
นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
ประธานสภาเทศบาล
นายชาติ ใจคำปัน
ประธานสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง
ปลัดเทศบาล
นางประภัสสร ปุษสะเทวะ
ปลัดเทศบาลตำบลบวกค้าง
ข่าวสารและกิจกรรม
งานจัดซื้อ - จัดจ้าง
วิดีโอ
เว็บบอร์ด
  ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน / ตอบ
แหล่งท่องเที่ยวในตำบล
ผลิตภัณฑ์ OTOP