เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง 27/11/2563
ด้วยอำเภอสันกำแพงร่วมกับสาขาบริจาคโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมสโมสร นปพ. เชียงใหม่ (ตึกข้างสถานีตำรวจภูธร อำเภอสันกำแพง)...
24-11-2563