เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
เทศบาลตำบลบวกค้าง แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยพิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลบวกค้าง...
15-06-2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรร เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรร เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง...
02-06-2563
ขยายกำหนดการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ในต้นทุนที่ยอมรับได้ เพื่อรองรับการผลิตกล้าไม้ของกรมป่าไม้เป็นจำนวนมากในอนาคต ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติ...
18-05-2563