เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองคลัง
กำหนดการให้ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2563
งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลบวกค้าง มีกำหนดการให้ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2563 เริ่มตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2563 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-446548 ต่อ 24/089-9561790...
24-08-2563