เทศบาลตำบลบวกค้าง เปิดรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านออน เชื่อม บ้านร้อยพร้อม
Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง (เขต อบต.สันกำแพง) เชื่อมบ้านร้อยพร้อม หมู่ที่ 6 ตำบลบวกค้าง (เขตเทศบาลตำบลบวกค้าง) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปรดระมัดระวังการใช้เส้นทางดังกล่าว ...
25-02-2564
การเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และสามารถรับชมทางเว็บไซค์ของศาล http://cmij.coj.go.th หรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-921920 ...
19-02-2564
ดาว์นโหลดแอปพลิเคชัน “Dopa Help” เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชน
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์#ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอผ่านโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและดาว์นโหลดแอปพลิเคชัน “Dopa Help” เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชนได้มากข...
10-02-2564