เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองการศึกษา
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลบวกค้าง ส่งนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ได้แก่ การแข่งขันโครงงาน ระดับชั้นปฐมวัย,การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นปฐมวัย,การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น ระหว...
12-07-2560
กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูให้กับเด็กนักเรียนทุกชั้นอนุบาล โดยมีท่านรองศุภกานต์ ธรรมราช มาร่วมเป็นประธานในพิธี เพื่อเด็กนักเรียนได้ทราบซึ้งถึงพระคุณของครู ...
22-06-2560
โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ ''กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน"
โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้างได้จัดกิจกรรมอุ้ยสอนหลานตามโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ ณ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง ภายในงานมีซุ้มกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น ม้าก้านกล้วย เดินกะลา ดอกครัวทาน ตัดตุง สรวยดอกไม้ กระทงใบตอง...
08-03-2560
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 ได้แก่ การแข่งขันเดินตัวหนอนระดับปฐมวัย,การแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย,การแข่งขันต่อตัวต่อทักษะปฐมวัย ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล...
23-06-2559
เทศบาลตำบลบวกค้างได้จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
>>>>เทศบาลตำบลบวกค้างได้จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 เชิญชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง ในเขตเทศบาลตำบลบวกค้างค้าง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านยาเสพติดประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ตั้งเวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียน.วัดป่าตาล ใ...
17-03-2559