เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองการศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนครั้งที่ 14
วันศุกร์ที่ 7 ก.พ.63 น้องๆได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนครั้งที่ 14 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา อำเภอสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)การแข่งขันขว้างบอลไกลทั้งประเภทชายและหญิง...
07-02-2563
กิจกรรมโครงงานขนมพื้นบ้าน(ขนมถั่วแปป)
หน่วยการเรียนเรื่อง ข้าว ของน้องๆชั้นอนุบาล 1 ได้ทำกิจกรรมโครงงานขนมพื้นบ้าน(ขนมถั่วแปป) เสริมสร้างการเรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเอง...
30-01-2563
"ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" 16 มกราคม 2563
"ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" 16 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้าง ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสายทอง ภิยะคำ ที่ได้รับรางวัล"ครูดีเด่น สาขาปฐมวัย" และคุณครูธิติมา ฟองสา ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสันกำแพง" รวมถึงคุณครูที่ได้รับประกาศนียบัตรในการแข่งขัน...
16-01-2563