เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองการศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนครั้งที่ 14
วันศุกร์ที่ 7 ก.พ.63 น้องๆได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนครั้งที่ 14 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา อำเภอสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)การแข่งขันขว้างบอลไกลทั้งประเภทชายและหญิง...
07-02-2563