เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดโครงการ “ส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลบวกค้าง” กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดโครงการ “ส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลบวกค้าง” กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ประสงค์ทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลวกค้าง เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งร่วมปั่นจักรยานไปพร้อมกันประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการตลอดเส้นทาง เม...
11-12-2558
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดโครงการ “ส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลบวกค้าง” กิจกรรมปั่นเพื่อแม่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดโครงการ “ส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลบวกค้าง” กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ประสงค์ทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลวกค้าง เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งร่วมปั่นจักรยานไปพร้อมกันประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการตลอดเส้นทาง เม...
21-08-2558