เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดโครงการ “ส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลบวกค้าง” กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ (21 ส.ค. 58)


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดโครงการ “ส่งเสริมการออกกำลังกายตำบลบวกค้าง” กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ประสงค์ทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลวกค้าง เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งร่วมปั่นจักรยานไปพร้อมกันประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการตลอดเส้นทาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา