เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองการศึกษา
 

โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ ''กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน" (08 มี.ค. 60)


โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้างได้จัดกิจกรรมอุ้ยสอนหลานตามโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ ณ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง ภายในงานมีซุ้มกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น ม้าก้านกล้วย เดินกะลา ดอกครัวทาน ตัดตุง สรวยดอกไม้ กระทงใบตอง