เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองการศึกษา
 

กิจกรรมไหว้ครู (22 มิ.ย. 60)


โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูให้กับเด็กนักเรียนทุกชั้นอนุบาล โดยมีท่านรองศุภกานต์ ธรรมราช มาร่วมเป็นประธานในพิธี เพื่อเด็กนักเรียนได้ทราบซึ้งถึงพระคุณของครู