เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองการศึกษา
 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 (12 ก.ค. 60)


               โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้าง ส่งนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ได้แก่ การแข่งขันโครงงาน ระดับชั้นปฐมวัย,การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นปฐมวัย,การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จากการแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้

1.การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น ได้อันดับที่ 7 จากทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 18 ทีม ได้รางวัลเหรียญเงิน
2.การแข่งขันโครงงาน ระดับชั้นปฐมวัย ได้อันดับที่ 4 จากทีมเข้าร่วมแข่งขัน 47 ทีม ได้รางวัลเหรียญเงิน
3.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นปฐมวัย ได้อันดับที่ 21 จากทีมเข้าร่วมแข่งขัน 95 ทีม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน