เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองช่าง
 

ปรับปรุงถนนเรียบคลองชลประทาน (27 พ.ย. 61)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  สนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อปรับปรุงถนนเรียบคลองชลประทาน ผู้ใช้เส้นทางนี้ โปรดระมัดระวังทางกำลังปรับปรุง จึงเเจ้งมาให้ทราบด้วยทั่วถึงกัน