เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (01 ก.พ. 62)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงาน (1.24 MB.)