เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (13 ก.พ. 62)


    เทศบาลตำบลบวกค้าง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ในตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และ ตำแหน่งผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ภาค ก.และภาค ข. (392 KB.)