เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (20 ก.พ. 62)


     ตามที่เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภาระกิจ และเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เทศบาลตำบลบวกค้างจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
ประกาศผลสอบ (654 KB.)