เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศราคากลาง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับถมดินเลียบลำเหมืองเพื่อทำถนน บริเวณเสื้อบ้าน หมู่ที่ 12 บ้านร้องก่องข้าว (08 พ.ค. 62)