เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศราคากลาง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณซอย 2 ทางเข้าวัดบ่อหิน หมู่ที่ 13 บ้านหนองเหนี่ยง (13 พ.ค. 62)ประกาศผู้ชนะราคา (187 KB.)