เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศราคากลาง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงขยายเขตระบบสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำ 3 เฟส และเชื่อมระบบไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง (01 ก.ค. 62)