เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศราคากลาง
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (02 ก.ค. 62)รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (161 KB.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (178 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ(2) (189 KB.)