เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศราคากลาง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝาปิดดาดลำเหมือง บริเวณบ้านคุณเรวดี ปล้องอ่อน ถึงบ้านคุณนวล หมู่ที่ 2 บ้านบวกค้าง (27 ก.ย. 62)