เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศราคากลาง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายวิรัติ ใจจาฯ หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล (08 ต.ค. 62)