เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

ตั้งจุดคัดกรองให้ความรู้เบื้องต้น และตั้งจุดล้างมือ ให้กับแขกผู้มาร่วมงานศพ (30 มี.ค. 63)


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบวกค้าง ร่วมกับ อสม.บ้านป่าตาล ตั้งจุดคัดกรองให้ความรู้เบื้องต้น และตั้งจุดล้างมือ ให้กับแขกผู้มาร่วมงานศพฌาปนกิจในวันสุดท้าย เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ณ งานฌาปนกิจศพ นางพรรณี พลปัญญา บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่