เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

ออกให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมจุดตลาดเช้าชุมชน ม.1-2 (08 เม.ย. 63)


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางวาสนา เสนนะ รองปลัดเทศบาลตำบลบวกค้าง นายศุภชัย อภิมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมจุดตลาดเช้าชุมชน ม.1-2 และร้านค้าบริเวรใกล้ตลาดชุมชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID -19) โดยตั้งจุดล้างมือบริเวรทางเข้า ออก ตลาดเช้าชุมชน ในวันที่ 8 เมษายน 2563