เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองช่าง
 

บำรุงรักษาและซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ (20 เม.ย. 63)


กองช่างเทศบาลตำบลบวกค้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ตามใบคำร้อง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบวกค้าง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน