เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรร เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (10 มิ.ย. 63)







ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (1.39 MB.)