เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศราคากลาง
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) (30 ก.ค. 63)รายละเอียดแนบท้ายประกาศ1 (322 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ2 (314 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ3 (343 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ4 (355 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ5 (297 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ6 (321 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ7 (325 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ8 (317 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ9 (208 KB.)