เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

โครงการพอกสมุนไพร เพื่อบรรเทาอาการปวดจากข้อเสื่อม (24 ส.ค. 63)


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ดำเนินโครงการพอกสมุนไพร เพื่อบรรเทาอาการปวดจากข้อเสื่อม สำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อมตำบลบวกค้าง เพื่อเป็นการเสริมสร้างและป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อมไม่ให้รุนแรง ด้วยการนำสมุนไพรไทย มาช่วยในการรักษาอาการปวดเข่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนตำรับยาจากงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสันกำแพง โดยเน้นการเลือกใช้สมุนไพรที่สามารถหาง่ายในเขตชุมชน