เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศราคากลาง
 

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 (03 ก.ย. 63)รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (251 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ2 (285 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ3 (202 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ4 (206 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ5 (192 KB.)