เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
 

มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย (03 ก.ย. 63)


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบวกค้าง พร้อมด้วยนายวิทยา ประสงค์ทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง และนายภีรณัฐ สมาธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านครอบครัว นายอนุรักษ์ สุขแก้ว บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ 6 บ้านร้อยพร้อม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่