*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564* "สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน"ล้างมือบ่อยๆ"เว้นระยะห่าง"เพื่อความปลอดภัย"ห่างไกลโควิด"
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรี
-
นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
ประธานสภาเทศบาล
-
ประธานสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง
ปลัดเทศบาล
นางประภัสสร ปุษสะเทวะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
ข่าวสารและกิจกรรม
กองช่าง
 

การก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over – Lay ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ. 1-0073 (03 พ.ย. 63)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over – Lay ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ. 1-0073 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง เชื่อม บ้านร้องก่องข้าวใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปรดระมัดระวังการใช้เส้นทางดังกล่าว กองช่างเทศบาลตำบลบวกค้าง
การก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over – Lay ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ. 1-0073 (397 KB.)