*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564* "สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน"ล้างมือบ่อยๆ"เว้นระยะห่าง"เพื่อความปลอดภัย"ห่างไกลโควิด"
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรี
-
นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
ประธานสภาเทศบาล
-
ประธานสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง
ปลัดเทศบาล
นางประภัสสร ปุษสะเทวะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
ข่าวสารและกิจกรรม
กองช่าง
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว (ALL One Solar Street Light) (09 พ.ย. 63)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว (ALL One Solar Street Light) แบบเสากิ่งเดี่ยว ในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง เพื่อให้การใช้งานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เกิดประสิทธิภาพและอำนวยความปลอดภัยให้ผู้สัญจรไปมาให้มีความสะดวกปลอดภัย หากเกิดการเสียหายและการติด-ดับ ของโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้าซ่อมแซมบำรุงรักษา