เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองช่าง
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว (ALL One Solar Street Light) (09 พ.ย. 63)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว (ALL One Solar Street Light) แบบเสากิ่งเดี่ยว ในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง เพื่อให้การใช้งานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เกิดประสิทธิภาพและอำนวยความปลอดภัยให้ผู้สัญจรไปมาให้มีความสะดวกปลอดภัย หากเกิดการเสียหายและการติด-ดับ ของโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้าซ่อมแซมบำรุงรักษา