เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองคลัง
 

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (29 ธ.ค. 63)หนังสือส่งงบทดลองเดือน พ.ย. 63 (122 KB.)