เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองการศึกษา
 

ประกาศเลื่อนการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 (05 ม.ค. 64) <br><br><!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->
<div class='addthis_native_toolbox'></div>
<!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->
<script type='text/javascript' src='//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-53cbf197674f3340'></script>
<br><br></td></tr>                      </table>
                      <table width=