เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
 

จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน (รถบรรทุกดิน) (06 ม.ค. 64)


เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนตามข้อร้องเรียนจากราษฎรเกี่ยวกับการขนดินของรถบรรทุกดิน การใช้ความเร็วในการสัญจรบนท้องถนนในชุมชน ในวันที่ 5 มกราคม 2564 ณสำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง