*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศแผนจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (18 ก.พ. 64)